شرکت بازرگانی فراانرژی

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

شرکت LENZE

 

 

امروزه المان یکی از مرکزهای تولید قطعات صنعتی و الکترونیک شده است که به همین علت رقابت های زیادی در انجا است که باعث پیشرفت میشود. شرکت LENZE یکی از شرکت های موفق در زمینه صنعتی میباشد که قطعات و لوازم زیر را میتواند ارائه دهد:

انواع موتور و سرووموتور ، انواع گیربکس ، اینورترهای فرکانسی و سروو

000