شرکت بازرگانی فراانرژی

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

شرکت turck

 

 

TRUCK یکی از برند های بزرگ در عرصه سنسور و لوازم صنعتی در المان میباشد که لوازم زیر را میتواند در دسترس مشتیان قرار دهد:

انواع سنسور و انکودر(مغناطیسی،القائی،فشار،جریان و ...) ، اتصالات ، انواع لوازم ایمنی دستگاه ، پرده نوری و ...

000