شرکت بازرگانی فراانرژی

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

شرکت فستو

 

 

شرکت FESTO یکی از شرکت های بزرگ تولید قطعات هیدرولیک و پنوماتیک میباشد که در آلمان مشغول به کار میباشد. این شرکت لوازم صنعتی و پنوماتیک ذیل را میتواند برای مشتریان خود فراهم سازد:

اکچواتور ، سنسور ، کانکتورهای برقی و پنوماتیکی ، شیر برقی ، سوکت ، پرشر و سروو موتور

000