شرکت بازرگانی فراانرژی

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

شرکت اینفنون

 

 

شرکت INFINEON یکی از شرکت های کشور آلمان میباشد که سالهاست در زمینه الکترونیک فعالیت میکند. تخصص این شرکت در انواع IGBT است و برخی از قطعاتی که این شرکت میتواند فراهم کند عبارت اند از:

ترانزیستور ، دیود ، موسفت ، تریستور

000